گن بازو

جلیقه طبی آستین دار

گن بازو کتف و سینه فاجات 11055

1,870,000 تومان

گن لیپوماتیک بازو

گن بازو و آستین طبی بعد از عمل فاجات 11034

920,000 تومان