آرشیو: فروشگاه

آستین طبی فشاری لنف ادم تا روی دست با بند نگه دارنده تونوس الاست

آستین طبی موبیدرم اتوفیت از پنجه دست تا بالای بازو برند تووآن

آستین فشاری تووآن با لبه سیلیکونی

آستین فشاری طبی لنف ادم بند دار تا مچ دست تونوس الاست

آستین فشاری لنف ادم تا مچ دست تونوس الاست

آستین موبیدرم نرمال از مچ تا بالای بازو برند تووآن

باند سینه فاجات Fajate کلمبیا

باند نگهدارنده بعد از عمل پروتز سینه فاجات Fajate کلمبیا

بانداژ BIFLEX Graid Light تووآن

بانداژ لنف ادم Mollelast برند Lohmann Rauscher

بانداژ لنف ادم Rosidal K برند Lohmann Rauscher

بانداژ لنف ادم Rosidal Soft برند Lohmann Rauscher

بانداژ لنف ادم TG برند Lohmann Rauscher

بانداژ لنف ادم بای فلکس برند تووآن

بانداژ لنف ادم بای ‌پلاست برند تووآن

بانداژ لنف ادم بای‌فلکس ایده ال برند تووآن