دسته: گن زنانه

سوتین طبی بعد عمل

سوتین طبی بعد از عمل جراحی سینه فاجات 11065

5,000,000 تومان

سوتین طبی بعد از عمل

سوتین طبی ماموپلاستی و بعد از عمل سینه فاجات 11181

1,446,000 تومان

گن بازو کتف و سینه فاجات 11055

گن بعد از عمل جراحی ابدومینوپلاستی زنانه فاجات ۱۱۰۶۶

گن بعد از عمل جراحی شکم و پهلو زنانه فاجاتFajate 11111

گن بعد از عمل شکم پهلو ران یکسره پادار فاجات ۱۱۰۲۲

گن بعد از عمل لیپوماتیک سینه و شکم پهلو یکسره غزن دار فاجات 11086

گن بعد از عمل مخصوص لیپوماتیک یکسره کل بدن فاجات 11010

گن جراحی لاغری کل بدن یکسره فاجات 11103

گن زنانه فاجات از زیر سینه ها تا بالای زانو مدل 11047

گن ساعت شنی رکابی زنانه

گن ساعت شنی رکابی زنانه فاجات Fajate 11173

گن ساعت شنی رکابی زنانه

گن ساعت شنی لاغری تاپی قزن دار فاجات کلمبیا 11006

گن غبغب و بعد از عمل صورت فک چانه فاجات Fajate 11029

گن شکم و پهلو زنانه

گن لیپوماتیک بعد از عمل سینه و شکم و پهلو و ران فاجات Fajate11052

گن پس از عمل سزارین ساعت شنی فاجات 11006 Fajate