لوگو فروشگاه تب گیر

بانداژ لنف ادم لوهمن روشه

این محصولات در حال حاضر به کشور وارد نمی شوند. توصیه میشود پس از مشورت با پزشک خود، از انواع آستین طبی و محصولات موبیدرم تواان که جدیدترین محصول در درمان لنف ادم که هستند به عنوان جایگزین استفاده نمایید.