03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

فارغ تحصیل دانشگاه خوارزمی تهران
 دوره لنف ادم از دانشگاه های آنکارا و حاجت تپه ترکیه


آدرس: تبریز خیابان ازادی خیابان گل بات برج گل بات طبقه اول و دوم، مرکز جامع طب فیزیکی و توان بخشی گل بات تبریز

تلفن تماس :

۰۴۱-۳۳۳۴۹۶۲۰
۰۴۱-۳۳۳۷۳۱۲۴