03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

 عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 رییس دانشکده علوم پزشکی تبریز
 دوره لنف ادم تکمیلی از مایوکلینیک آمریکا

 

آدرس: تبریز خیابان ازادی خیابان گل بات برج گل بات طبقه اول و دوم، مرکز جامع طب فیزیکی و توان بخشی گل بات تبریز

تلفن تماس :

۰۴۱-۳۳۳۴۹۶۲۰
۰۴۱-۳۳۳۷۳۱۲۴