03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
 عضو کالج پزشکان انگلستان
 دوزه لنف از دانشگاه انگلستان

 

آدرس: تبریز خیابان ازادی خیابان گل بات برج گل بات طبقه اول و دوم، مرکز جامع طب فیزیکی و توان بخشی گل بات تبریز

تلفن تماس :

۰۴۱-۳۳۳۴۹۶۲۰
۰۴۱-۳۳۳۷۳۱۲۴