03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

روش صحیح استفاده از توالت و مدیریت یبوست

مدیریت یبوست

روش صحیح استفاده از توالت و مدیریت یبوست این بهترین روش برای تخلیه روده ها و مدیریت یبوست است. مرحله نخست زانو ها باید بالاتر از باسن ها قرار بگیرند؛ بهتر است از چهارپایه استفاده کنید. مرحله دوم برای مدیریت یبوست به جلو خم شده و آرنج ها را روی زانو ها قرار دهید. مرحله […]