ژنتیک و سرطان سینه

تاثیر ژنتیک در سرطان سینه

ژنتیک چیست ژن های بدن هر فردی از یک ماده ژنتیکی به نام DNA که از والدین خود به ارث می برند، تشکیل شده اند. این ژن ها چگونگی رشد و عملکرد بدن فرد را مشخص می کنند. برخی از ژنها بنا به دلایلی ممکن است معیوب شوند. چنانچه ژنی معیوب باشد جهش یا موتاسیون […]