ورید های واریسی و عنکبوتی

وریدهای واریسی و عنکبوتی

سالانه ۱۸ میلیون آمریکایی مبتلا به ورید های واریسی و عنکبوتی می شوند. ورید های عنکبوتی غالبا در صورت و در پاها قرار دارند. در مقابل ورید های واریسی تمایل دارند که در پشت ساق و یا در طول سمت داخلی پا قرار بگیرند. البته پزشکان هنوز دلیل ایجاد ورید های واریسی و عنکبوتی را […]