انواع واریس | واریس پا | واریکوسل | علائم رگ های واریس و راه درمان آن

رگ های واریس

رگ های واریس و نارسایی مزمن وریدی به ورید های متورم شده و پیچ خورده که اغلب در نواحی تحتانی و پا ها شکل می گیرند، رگ های واریس می گویند؛ حال به چگونگی شکل گرفتن واریس می پردازیم.     گردش خون خارج شونده از قلب، یک سیستم فشار قوی است که در آن جریان […]