03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

علائم سرطان سینه – کاملترین روشهای غربالگری ، خودآزمایی و معاینه پستان

خودآزمایی سرطان سینه

امروزه با توجه به افزایش شیوع برخی از انواع سرطان ها در قرن اخیر، مقابله با این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. مقابله با بیماری ها، دارای دو بخش پیشگیری و تشخیص علائم سرطان سینه و درمان است. در مورد بعضی از انواع بیماری سرطان، پیشگیری مفهوم دیگری می یابد که به آن غربالگری […]