03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

ماموگرافی سینه چگونه انجام میشود؟

ماموگرافی

ماموگرافی پستان چیست؟ برای اکثر زنان، ماموگرافی سینه ، موثر ترین راه برای تشخیص سرطان پستان می باشد. در ماموگرافی ، برای عکس گرفتن از بافت پستان ، از اشعه های ایکس با دوز پایین استفاده می شود. در این روش حتی توده های سرطانی کوچکی که حس نمی شوند نیز مشخص هستند. به زنان بالای چهل […]