آشنایی با ساختار سینه زنان و عملکرد آن

ساختار پستان زنان

جایگاه و ساختار سینه زنان  سینه ها بین دومین وششمین دنده ، روی عضله سینه ای بزرگ از جناغ تا خط وسط زیر بغل قرار گرفته اند. ساختار سینه زنان به گونه ای است که توسط غلافی از بافت همبند به نام لیگامان های کوپر روی دیواره قفسه سینه نگاه داشته می شوند. چین تحتانی […]