لنف ادم پس از سرطان چیست؟ (قسمت اول)

لنف ادم بعد از سرطان

لنف ادم در اثر جمع شدن مایعات و چربی ایجاد می شود که بیشتر در بازوها ، پاها , صورت و در بیماران سرطانی که درمان شده اند بروز می کند. لنف ادم پس از سرطان یکی از دردناک ترین عوارضی است که می تواند بعد از جراحی سرطان ایجاد شود. بسیاری از بیماران دریافتند […]