نحوه صحیح شیردهی به نوزاد

اصول شیردهی به نوزاد

نحوه صحیح شیردهی به نوزاد در ابتدا برای شیردهی به نوزاد به طور صحیح , باید اتصال درستی بین دهان کودک و پستان برقرار شود.برای ایجاد اتصال صحیح نکاتی در مورد وضعیت قرار گرفتن نوزاد وجود دارد که باید به آن توجه کنید. دهان نوزاد باید کاملا باز و لب هایش جلو آمده و فشرده […]