تعریف لنف ادم

تعریف لنف ادم

لنف ادم لنف ادم (lymphedema) به افزایش تجمع مایع خارج عروقی و خارج سلولی و پروتئین ها در فضای بافتی اطلاق می شود و زمانی اتفاق می افتد که حجم لنف از ظرفیت سیستم انتقال لنفی یا سیستم لنفاوی تجاوز کند و این موضوع با اختلال تعاول آب و پروتئین در طول غشای مویرگی مرتبط […]

سیستم لنفاوی چیست؟

سیستم لنفاوی

سیستم لنفاوی یک سیستم لنفاوی سالم، مایع لنفاوی در حال حرکت را از بافت های زیر جلدی جمع کرده و به جریان خون باز می گرداند. لنف از راه رگ های لنفاوی به گره های لنفاوی منتقل می شود و در آنجا قبل از بازگشت به جریان خون، مواد زائد آن تصفیه می شود. هنگامی […]