مراحل سرطان سینه

مراحل سرطان سینه

مراحل سرطان پستان زمانی که تشخیص سرطان سینه تایید شد، مرحله بندی سرطان مهم است. مرحله بندی سرطان، پی بردن به این سؤال است  که سرطان در چه وسعتی و در کجای بدن شما قرار دارد یا به عبارتی فرآیندی است که نشان می دهد، سرطان در هنگام تشخیص چه اندازه ای پیشرفت کرده است. در […]

درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه درمان سرطان سینه توسط گروه متخصص سرطان سینه انجام می گیرد و از آنجا که سرطان یک بیماری پیچیده، است، این نکته را باید در نظر داشت که درمان آن مستلزم دانش ژنتیک، ایمونولوژی، بیولوژی مولکولی، داروشناسی و تغذیه هم هست. این گروه به منظور انتخاب درمان مناسب و مؤثر، عواملی مانند […]

آگاهی از سرطان پستان (ویدئو)

آگاهی از سرطان پستان

آگاهی از سرطان پستان هر سیزده دقیقه یک زن بخاطر سرطان پستان جان خود را از دست می دهد. سرطان پستان سالیانه جان حدود چهل هزار زن را می گیرد. از هر هشت زن، یک نفر در طول زندگی خود به سرطان پستان دچار می شود. تعداد افراد مبتلا شده به این بیماری در سال […]

اطلاع از سرطان پستان (ویدئو)

آگاهی از سرطان سینه

اطلاع از سرطان پستان سرطان سینه  در بافت های پستان هم در زنان و هم در مردان اتفاق می افتد. در بین زنان، از هر هشت نفر، یک نفر در طول زندگی به این سرطان مبتلا می شود. خطر اصلی برای ابتلا به سرطان پستان زن بودن است. اطلاع از سرطان در درمان سریع آن […]