سیستم لنفاوی چیست؟

سیستم لنفاوی

سیستم لنفاوی یک سیستم لنفاوی سالم، مایع لنفاوی در حال حرکت را از بافت های زیر جلدی جمع کرده و به جریان خون باز می گرداند. لنف از راه رگ های لنفاوی به گره های لنفاوی منتقل می شود و در آنجا قبل از بازگشت به جریان خون، مواد زائد آن تصفیه می شود. هنگامی […]