03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

آگاهی از سرطان پستان (ویدئو)

آگاهی از سرطان پستان

آگاهی از سرطان پستان هر سیزده دقیقه یک زن بخاطر سرطان پستان جان خود را از دست می دهد. سرطان پستان سالیانه جان حدود چهل هزار زن را می گیرد. از هر هشت زن، یک نفر در طول زندگی خود به سرطان پستان دچار می شود. تعداد افراد مبتلا شده به این بیماری در سال […]

دانستنی های پیشگیری از سرطان سینه ( ویدئو )

پیشگیری از سرطان سینه

دانستنی های پیشگیری از سرطان پستان آیا این عالی نیست که لباس جدیدی داشته باشید که اعتماد به نفس شما را افزایش دهد؟ هنگامی که آن لباس نو را می پوشید، با آن با احتیاط رفتار می کنید. حال، اگر روزی بفهمید که یکی از دکمه های لباس گم شده، چه کار می کنید؟ آنرا […]