03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

هورمون درمانی سرطان

هورمون درمانی

هورمون درمانی سرطان هورمون ها ترکیبات شیمیایی طبیعی بدن هستند که توسط غدد درون ریز در بدن تولید می شوند و وظیفه آن ها تنظیم فعالیت بعضی از اعضای بدن و ایجاد تغییرات شیمیایی و فیزیکی در بدن است. هورمون ها وارد جریان خون شده و به عنوان ترکیبات پیام رسان بین بخش های بدن […]