03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

جراحی سرطان پستان و غدد لنفاوی زیر بغل

جراحی سرطان سینه

جراحی سرطان سینه قدیمی ترین روش و درحال حاضر نیز اصلی ترین روش درمان سرطان پستان است. هدف جراحی سرطان سینه ، برداشتن و از بین بردن تمام سلولهای  آلوده به سرطان می باشد. برخلاف گذشته که جراحان تنها یک روش درمان ، یعنی برداشتن پستان را به عنوان تنها راه چاره دانستند، امروزه راههای […]