جراحی سرطان پستان و غدد لنفاوی زیر بغل

جراحی سرطان سینه

جراحی سرطان سینه قدیمی ترین روش و درحال حاضر نیز اصلی ترین روش درمان سرطان پستان است. هدف جراحی سرطان سینه ، برداشتن و از بین بردن تمام سلولهای  آلوده به سرطان می باشد. برخلاف گذشته که جراحان تنها یک روش درمان ، یعنی برداشتن پستان را به عنوان تنها راه چاره دانستند، امروزه راههای […]

آگاهی از سرطان پستان (ویدئو)

آگاهی از سرطان پستان

آگاهی از سرطان پستان هر سیزده دقیقه یک زن بخاطر سرطان پستان جان خود را از دست می دهد. سرطان پستان سالیانه جان حدود چهل هزار زن را می گیرد. از هر هشت زن، یک نفر در طول زندگی خود به سرطان پستان دچار می شود. تعداد افراد مبتلا شده به این بیماری در سال […]