اطلاع از سرطان پستان (ویدئو)

آگاهی از سرطان سینه

اطلاع از سرطان پستان سرطان سینه  در بافت های پستان هم در زنان و هم در مردان اتفاق می افتد. در بین زنان، از هر هشت نفر، یک نفر در طول زندگی به این سرطان مبتلا می شود. خطر اصلی برای ابتلا به سرطان پستان زن بودن است. اطلاع از سرطان در درمان سریع آن […]

تومور بدخیم یا سرطان چیست ؟

تومور بدخیم

معرفی سرطان تمام بدن ما از سلول ساخته شده است. سلول ها بسیار کوچک هستند و فقط به وسیله میکروسکوپ دیده می شوند. در حالت طبیعی سلول های بدن طبق قاعده اصلی تکثیر می شوند. برنامه ریزی سلولها به این صورت است که هر سلول چرخه حیاتی مشخصی دارد سلول های موجود درهرکدام از اعضای […]