03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

بزرگ شدن سینه مردان یا ژنیکوماستی چیست ؟

ژنیکوماستی

ژنیکوماستی یا بزرگ شدن سینه مردان سینه ها روی لایه عضلانی به نام پکتورالیس ماژور قرار گرفته اند و از دو بافت اصلی چربی و غدد ترشحی تشکیل می شود که اندازه و شکل پستان ها را تعیین می کنند. مجموعه نیپل_آرئول از دو قسمت نیپل (نوک پستان) و آرئول (ناحیه رنگی اطراف نیپل) تشکیل […]