بزرگ شدن سینه در مردان (ژنیکوماستی) (ویدئو)

گن ژنیکوماستی

ژنیکوماستی یا بزرگ شدن سینه در مردان بزرگ شدن سینه مردان، نوعی بیماری است که با نام ژنیکوماستی شناخته می شود. این بیماری، مردان را در هر سنی می تواند تحت تاثیر قرار دهد و معمولا بخاطر عوامل ژنتیکی، تغییر هورمون ها، مصرف دارو های خاص و افزایش وزن به وجود می آید. معمولا ۵۰% […]