03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

شیمی درمانی چیست؟

شیمی درمانی

شیمی درمانی چگونه است ؟ در اغلب موارد پس از عمل جراحی پستان ، نیاز به درمان های اضافی مانند شیمی درمانی ، اشعه درمانی ، هورمون درمانی ، درمان با عوامل بیولوژیک و تارگت تراپی ضرورت پیدا می کند. البته هر کدام از این درمان ها عوارض خاص خود را دارند، فهمیدن این نکته که این درمان ها […]