تخریب وریدی یا Vein Ablation

تخریب وریدی

درمان واریس به روش تخریب وریدی تخریب وریدی نوعی روش درمانی است که برای درمان بیماری های مختلف وریدی از جمله  واریس   کاربرد دارد. در این روش درمان بیماری با استفاده از بستن ، پر کردن یا خارج کردن ورید های بیمارانجام می شود و این امکان وجود دارد که  جریان خون در رگ […]

اسکلروتراپی یا لیزر وریدهای عنکبوتی

اسکلروتراپی واریس پا

درمان ورید یا رگ های عنکبوتی این درمان با نام های اسکلروتراپی و درمان وریدی بوسیله لیزر نیز شناخته می شود. ورید یا رگ عنکبوتی  رگ های گشاد شده و کشیده شده هستند. شکل رگ های عنکبوتی مانند شاخه است و معمولا در ران، اندام های تحتانی و به ندرت نیز در صورت یافت می […]