03136205372

پشتیبانی مشتریان

سبد خرید

سبد خرید

تعریف لنف ادم

تعریف لنف ادم

لنف ادم لنف ادم (lymphedema) به افزایش تجمع مایع خارج عروقی و خارج سلولی و پروتئین ها در فضای بافتی اطلاق می شود و زمانی اتفاق می افتد که حجم لنف از ظرفیت سیستم انتقال لنفی یا سیستم لنفاوی تجاوز کند و این موضوع با اختلال تعاول آب و پروتئین در طول غشای مویرگی مرتبط […]