آب درمانی برای مبتلایان به لنف ادم

آب درمانی برای لنف ادم

تاثیر آب درمانی برای لنف ادم آب درمانی یا هیدروتراپی به ورزش هایی گفته می شود که در آب انجام شود.این فعالیت ها برای بیماران مبتلا به لنف ادم به دلایلی مفید است: در آب فرد قادر است حرکاتی را انجام دهد که در بیرون آب به تنهایی میسرنمی باشد. شناوری در آب شخص را […]