لوگو فروشگاه تب گیر

٨ حركت كششی معجزه آسا برای درمان کمر درد

فهرست مطلب

حرکات كششی برای درمان کمر درد

برای درمان كمر درد این حركات را دو نوبت صبح و شب تا حدی كه درد اضافه نشود انجام دهید و پس از گذشت دو هفته اثر معجزه آسای آن در درمان کمر درد ببینید.

۱- حرکت کششی در وضعیت کودک 

 • ابتدا روی زمین بصورت دو زانو بنشینید به صورتیکه پا ها به هم چسبیده و زانو ها به اندازه تقریبا یک پا از هم فاصله داشته باشند
 • روی پاشنه نشسته و به جلو خم شوید به طوریکه تنه کاملا روی ران قرار گیرد
 • حال پیشانی را روی زمین قرار دهید به صورتیکه عضلات پشت گردن کشیده شوند
 • سپس بازو ها را در طول بدن به آرامی قرار داده به صورتیکه کف دست ها به سمت بالا باشد
 • این حالت را به مدت ۳۰ ثانیه حفظ کنید

۲- حرکت کششی شیب لگن برای درمان کمر درد

 • به کمر بخوابید، زانو ها را خم کرده و کف پا ها را روی زمین قرار دهید
 • برای شروع، مطمئن شوید که بین تنه و سطح زمین فقط یک دست فاصله باشد
 • لگن را بالا برده، ستون فقرات را صاف نگه داشته و در این حالت عضلات باسن را منقبض نکنید
 • این حالت را به مدت ۳۰ ثانیه حفظ کنید

حتما بخوانید : بیماری آرتروز چیست ؟ علایم , تشخیص و درمان آرتروز 

۳- حرکت کششی عضلات خم کننده لگن

 • روی زمین زانو بزنید (ترجیحا روی حوله)
 • پای راست را روی زمین، صاف قرار دهید به طوریکه ران موازی با زمین قرار بگیرد و زانو ها عمود بر زمین باشند
 • حال وزن بدن به روی پا راست منتقل کنید تا جایی که احساس کشش از باسن چپ تا ران بوجود آید
 • این حالت به مدت سی ثانیه حفظ و سپس روی سمت دیگر بدن انجام شود

۴- حرکت کششی عضله پیریفورمیس برای درمان کمر درد

 • به روی کمر خوابیده، زانو ها را خم کرده و پا ها را روی زمین قرار دهید
 • حال مچ پای چپ را پشت زانوی پا راست برده
 • سپس پای راست را از روی زمین تا جایی بلند کنید که ران بصورت عمودی و ساق پا بصورت افقی قرار گیرند
 • می توانید با قرار دادن دست در پشت پای راست، حالت آن را حفظ کرده و حتی با جلو کشیدن، کشش را افزایش دهید
 • این حالت به مدت سی ثانیه حفظ و سپس روی سمت دیگر بدن انجام شود

۵- لمس کردن انگشتان پا در حالت ایستاده

 • ابتدا بایستید و سپس کمر و پای خود را صاف کنید تا زمانی احساس آرامش پیدا کنید
 • حال به قسمت فوقانی اجازه دهید تا آویزان شود
 • حال بازو های خود را برای رسیدن به انگشتان پا بدون خم شدن زانو ها بکشید
 • این حرکت را با احتیاط و آرامی انجام دهید
 • هنگامی که کشش به بیشترین حد رسید، این حالت را ده ثانیه حفظ کنید
 • تاثیر پذیری این تمرین به مدت ایجاد کشش بستگی دارد و می تواند در درمان کمردرد موثر است

۶- لمس کردن انگشتان پا در حالت نشسته

 • ابتدا روی زمین نشسته، ران و زانو ها را در حالت کشیده قرار داده
 • سپس پا ها را در حالت عمود بر زمین (فلکشن) و کمر را صاف نگه دارید
 • نفس عمیق کشیده و برای اینکار از عضلات شکم استفاده کنید
 • در حالیکه اطمینان دارید که سر و گردن در امتداد ستون فقرات است، بدون آنکه زانوهایتان خم شود به آرامی به جلو خم شوید
 • حال بازو ها را کشیده و انگشتان پا را لمس کنید؛ اگر نمی توانید انگشتان پایتان را لمس کنید، پس تا جایی که می توانید خم شوید
 • این موقعیت را سی ثانیه حفظ کرده و سپس به حالت عادی باز گردید
 • این تمرین را چهار بار انجام دهید

۷- حرکت کششی خم شدن به عقب

 • برای انجام این حرکت ابتدا صاف و دست به کمر بایستید
 • سپس با حفظ تعادل به پشت خم شده و به کمر خود قوس دهید
 • این حالت را طی ده ثانیه حفظ و پنج مرتبه تکرار کنید و برای درمان کمر درد بسیار موثر است

۸- حرکت کششی لمس انگشتان پا به صورت ضرب دری

 • صاف ایستاده و پا ها را تا جایی که می توانید باز کنید
 • با انگشتان دست چپ انگشتان پای راست را لمس کنید
 • در همین حال انگشتان دست مقابل، باید به سمت آسمان باشد
 • حال با انگشتان دست راست، انگشتان پای راست را لمس کرده و در حین انجام این حرکات زانو هایتان خم نشود
 • این تمرین کششی مناسبی برای قسمت های تحتانی لگن و  درمان کمر درد شماست
تحریریه مجله علمی تبگیر
گلناز زارعین هستم. حدود 5 سال است در زمینه ترجمه و گردآوری مقالات پزشکی از سایتهای معتبر خارجی فعالیت دارم. همیشه سعی میکنم بهترین منبع را بر اساس نیاز کاربران پیدا کرده و ترجمه کنم.